Pranas Surintas. Naujasis vietos savivaldos modelis. Kaip keisis savivaldybių valdymas? (II)

Parašyta: 2023-04-18 | Kategorija: Komentarai, Naujienos, Politika, Savivaldybė, Trakai |

Pranas Surintas

Trakų rajono savivaldybės taryboje iš 25 mandatų 10 atiteko  Liberalų sąjūdžiui,  antra liko Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga gavusi 6 mandatus,  trečia su 5 mandatais liko Lietuvos socialdemokratų partija, po 2 mandatus gavo  Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

Skaitytojus noriu toliau supažindinti su įsigaliojusia  nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija, kuri įtvirtina naujas tiesiogiai išrinkto mero ir tarybos kompetencijas.

Vicemerų skyrimas

Meras savivaldybės tarybai pritarimui teikia kandidatūrą į vicemero pareigas. Taryba sprendžiant dėl pritarimo/nepritarimo vicemero kandidatūrai slaptas balsavimas nenustatytas.

Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai į vicemero pareigas kandidatūrai, meras savo sprendimu turi teisę skirti tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru.

Jeigu meras, savivaldybės tarybai pirmą kartą nepritarus  jo teiktai kandidatūrai, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemerus, meras turi teisę  pasirinktinai savo sprendimu paskirti vieną iš teiktų kandidatų į vicemero pareigas.

Vicemeras yra politinio  (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

Vicemeras atlieka mero paskirtas funkcija ir pavedimus.

Trakų rajono savivaldybėje galimos ne daugiau kaip dvi vicemero pareigybės.

Mero pavadavimas

Merą pavaduoja jo paskirtas vicemeras.

Meras dėl atostogų, ligos ir kitų pateisinamų priežasčių neina savo pareigų;

Kai mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi.

Pavaduojantis meras vykdo visus vicemero įgaliojimus išskyrus:

Savivaldybės taryba tvirtina teritorijų planavimo dokumentus.

Laikinai paskirtas savivaldybės tarybos narys  organizuoja savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

Laikinas mero pareigų ėjimas

Laikinai mero pareigas eina savivaldybės tarybos posėdyje išrinktas tarybos narys kai:

Mero įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui;

Kai išrinktas neprisiekęs meras netenka mandato ar rinkimų rezultatai pripažįstami negaliojančiais.

Laikinai einantis mero pareigas tarybos narys turi visus mero įgaliojimus, išskyrus:

Neteikia tarybai vicemerų kandidatūrų ir nesiūlo mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo tarnautojų skaičiaus;

Savivaldybės taryba tvirtina teritorijų planavimo dokumentus.

Savivaldybės tarybos nariui laikinai einant mero pareigas, jo, kaip tarybos nario, įgaliojimai sustabdomi.

 

Pirmąją publikacijos dalį skaitykite čia:

https://www.traku-zeme.lt/pranas-surintas-naujasis-vietos-savivaldos-modelis-kaip-keisis-savivaldybiu-valdymas-i/

 

Pranas Surintas

Tęsinys kitame numeryje.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite